Skapa ett diplom för Semesterloppet 2017

Namn (Name)
Tid (Time)
Klass (Category)